Bản tin ngày mới ngày 20/01/2017 có những nội dung chính sau đấy:

- Trẻ học giữ nét đẹp truyền thống.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu chăm lo Tết cho đồng bào nghèo.

- Việt nam được đánh giá là hình mẫu phát triển kinh tế của Asean.

- Những cựu chiến binh hăng hái, gương mẫu ở Đà Nẵng.