Bản tin Ngày mới ngày 20/03/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Đề xuất 8 nhà ga thành ga liên vận hàng hóa quốc tế.

- Tự hào là người chiến sĩ.