Bản tin Ngày mới ngày 20/08/2022 có những nội dung chính sau đây:

Ngành đường sắt giảm cước từ 3-5%.

- EU khuyến cáo thay đổi kỹ thuật tiêm vaccine đậu mùa khỉ.

- Độc đáo nghệ thuật dân tộc Việt Nam tại Army Games 2022.