Bản tin Ngày mới ngày 20/12/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Về nơi Bác Hồ viết "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến"

- Vé xe từ TP. Hồ Chí Minh đi miền Tây dịp Tết tăng 40%

- Ý nghĩa hành trình "Mãi mãi tuổi hai mươi"