Bản tin ngày mới ngày 10/12/2016 có những nội dung chính sau đây: 

- Cháy vé tầu tết Đinh Dậu vào các ngày cao điểm.

- Đoàn Kinh tế Quốc phòng 326 giúp địa phương làm đường tới bản người Mông.

- Nhiều dự án điện trọng điểm được đưa vào hoạt động.

- Khăn lau bảng thông minh - Món quà sáng tạo và ý nghĩa.