Bản tin ngày mới ngày 4/12/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Cuba chuẩn bị cho Quốc tang lãnh tụ Fidel Castro.

- Ký ức của người 5 lần được gặp Phidel.

- TP Hồ Chí Minh nghiên cứu quảng cáo trên toàn hệ thống xe buýt.

- Chế độ công tác đặc biệt hàng tuần của BĐBP Quảng Ngãi.

- Sống như những đóa hoa.