Bản tin ngày mới ngày 26/11/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Ngân hàng và Kho bạc sẽ làm cả thứ 7, chủ nhật để hỗ trợ Hải quan.

- Khánh Hòa: Cá biển lại đột nhiên chết hàng loạt.

- Làng tơ Cổ Chất: Khó khăn trong duy trì truyền thống ươm tơ bằng tay.

- Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật cho ngư dân.

- IMAGTOR - "Mái nhà" nhân ái.