Bản tin ngày mới ngày 17/11/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Quảng Trị chi trả bồi thường thiệt hại cho ngư dân.

- Vỡ bờ bao ở TP. Hồ Chí Minh: Nông dân có nguy cơ mất trắng hàng chục nghìn gốc mai.

- Chung tay nâng cao sức khỏe người dân vùng biên giới Gia Lai.

- Lớp học đặc biệt của CCB Văn Đình Thanh.