Bản tin Ngày mới ngày 9/11/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Mưa lớn tại Hà Tĩnh làm ngập và chia cắt nhiều nơi.

- Hàng cây trên đường Kim Mã giờ ra sao?

- Đưa bản nghèo đến gần nông thôn mới.

- New York điều lượng cảnh sát lớn nhất lịch sử bảo vệ bầu cử.

- Người cựu chiến binh hơn 20 năm đi tìm thông tin liệt sĩ.