Bản tin Ngày mới ngày 3/11/2016 có những nội dung chính sau đây: 

- Mưa lũ diễn biến phức tạp tại các tỉnh miền Trung.

- Giúp nhân dân Quảng Trị khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

- Pháp bắt đầu đưa trẻ tị nạn ra khỏi Calais.

- Rạp rối bóng về miền cổ tích của các bạn trẻ.