Bản tin Ngày mới ngày 29/10/2016 có những nội dung chính sau đây: 

- Nâng cao chất lượng xe bus công cộng.

- Tích cực tuyên truyền, đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy khu vực biên giới.

- Mặt nạ Trump - Clinton hút khách mùa Halloween.

- Nồi cháo dinh dưỡng của những người lính vùng cao.