Bản tin ngày mới ngày 22/10/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Tăng cường giám sát, sàng lọc virus Zika tại cộng đồng.

- 76% số camera IP tại Việt Nam có nguy cơ mất an toàn.

- Thương xá Tax - Biểu tượng lịch sử của Sài Gòn xưa.

- Giúp dân vùng sạt lở di dời tới nơi ở mới.

- Nữ thầy thuốc của bản.