Bản tin ngày mới ngày 27/10/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Người tiêu dùng sẽ truy xuất được nguồn gốc thịt heo.

- Tipsy Art - Sáng tạo trên nền không gian nghệ thuật.

- Quân khu 9 chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Tò he – sân chơi sáng tạo cho trẻ em thiệt thòi.