Bản tin ngày mới ngày 06/11/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Mưa lũ gây thiệt hại tại các tỉnh miền Nam Trung Bộ.

- Trau dồi kỹ năng làm việc nhóm từ cuộc thi Robothon.

- Binh chủng hóa học sẵn sàng ứng phó sự cố môi trường.

- Nắm cơm nghĩa tình vùng lũ.