Bản tin ngày mới ngày 07/11/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Cảnh báo sạt nở sau lũ tại Quảng Bình.

- Thắm tình quân dân trong lũ dữ.

- Ngày hội sáng chế 2016: Khơi dậy niềm tin.

- Bầu cử Hoa Kỳ: Bà Hilary Clinton duy trì ưu thế trước đối thủ.

- Playday 2016 - Lễ hội xích đu cho trẻ em.