Bản tin ngày mới ngày 15/11/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện thêm 3 ca nhiễm Zika.

- Iphone 7 giả tiêu thụ mạnh.

- Đổi thay ở bản Lũng Luông.

- Khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân vùng lũ Hà Tĩnh.