Bản tin Ngày mới ngày 21/11/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Sư đoàn 324 giúp dân vùng công giáo.

- 80% khu công nghiệp vi phạm quy định về môi trường.

- Những "sứ giả văn hóa" đưa hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè thế giới.