Bản tin ngày mới ngày 19/11/2016 có những nội dung chính sau đây:

-  Có thể giảm số dự án nhiệt điện than trong Quy hoạch điện VII.

-  Dự báo lượng hàng hóa phục vụ Tết Đinh Dậu tăng 10%.

- Mộc Châu đã sẵn sàng cho mùa du lịch hoa cải 2016.

- Đà Nẵng xây dựng điểm mô hình trung đội dân quân biển tập trung.

- Những cô giáo mầm non nơi vùng biên