Bản tin Ngày mới ngày 18/11/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Trao giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc".

- Xử phạt thủy điện Hố Hô 115,5 triệu đồng.

- Thành phố Việt Trì khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

- Lớp học đặc biệt của cô giáo 80 tuổi.