Bản tin Ngày mới ngày 23/11/2016 có những nội dung chính sau đây: 

- Cần nâng cao giá trị cho gạo thơm Việt Nam xuất khẩu.

- Hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập xã hội qua hệ thống xe buýt.

- Quân khu 9 hỗ trợ thiết bị y tế cho các xã biên giới.

- Đại đức Thích Phước Ngọc hết lòng với hoạt động từ thiện.