Bản tin Ngày mới ngày 25/11/2016 có một số nội dung chính sau đây:

- Bộ GTVT yêu cầu không để hành khách chậm về quê đón Tết.

- Người Pa Kô – Vân Kiều duy trì cây lúa rẫy truyền thống.

- Quân khu 5 đổi mới công tác giáo dục pháp luật.

- Cải thiện điều kiện hoạt động của các trung tâm cai nghiện.