Bản tin Ngày mới ngày 08/12/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Hơn 40 nghìn Ha lúa của Bạc Liêu bị úng ngập.

- BĐBP Quảng Bình giúp đồng bào dân tộc ổn định cuộc sống sau lũ.

- Dừng hoạt động công trình nhạc nước 200 tỉ tại Hải Phòng.

- Người thầy giáo quân hàm xanh nơi biên giới.