Bản tin ngày mới ngày 21/02/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Khẩn trương cứu hộ vụ tai nạn tàu hỏa đâm xe tải nghiêm trọng ở Huế.

- Làm sao để đảm bảo an toàn các phòng thí nghiệm trong trường học.

- Đồn Biên phòng Mỹ Thủy khắc phục khó khăn, tăng gia hiệu quả.

- Giúp bà con phát triển kinh tế từ cây trồng.