Bản tin ngày mới ngày 23/12/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Cảnh báo lừa đảo trong giao dịch xuất khẩu thủy sản.

- Thách thức trong việc bảo tồn Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ.

- Hà Nội tăng cường quảng bá hình ảnh trên kênh CNN.

-  Những người "Nối mạch thông tin " ở Lữ đoàn 601.

- LLVT Quảng Nam giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.