Bản tin Ngày mới ngày 23/4/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Kết nối giao thương để mở rộng thị trường nội địa.

- Lâm Đồng đón đầu du lịch hè.

- Gieo tình yêu với sách.