Bản tin Quốc tế ngày 01/10/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Nổ lớn tại thủ đô Kabul.

- Đảo chính tại Burkina Foso.

- Anh công bố đồng xu in hình vua Charles III.