Bản tin Quốc tế ngày 01/7/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Hội nghị thượng đỉnh Sahel đồng thuận tăng cường chiến dịch chống Jihad.

- Số ca nhiễm mới Covid-19 ở Hoa Kỳ có thể lên tới 100.000 ca/ ngày.

- Bữa tiệc trên cầu Charles mừng dịch Covid-19 bị đẩy lùi ở Cộng hòa Séc.

- Quân đội Brazil hỗ trợ thổ dân Amazon trong đại dịch Covid-19.