Bản tin Quốc tế ngày 06/12/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Triều Tiên nêu lý do bắn hơn 130 quả đạn pháo ra biển.

- Quân đội Mexico sẽ thành lập hãng hàng không riêng.

- Tranh cãi thương mại giữa hai bờ Đại Tây Dương.