Bản tin Quốc tế ngày 01/12/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Nga tập trung xây dựng hạ tầng cho lực lượng hạt nhân vào năm 2023.

- Binh sĩ Ukraine tại Donbass tiếp nhận quân trang mùa đông.

- Những vấn đề phủ bóng cuộc họp thượng đỉnh Hoa Kỳ - Pháp.

- Hé lộ thực đơn yến tiệc chào mừng Tổng thống Pháp tại Nhà Trắng.