Bản tin Quốc tế ngày 21/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- COP 27 đạt thỏa thuận lịch sử.

- Anh không hướng đến quan hệ gần gũi hơn với EU.

- Xả súng gây nhiều thương vong tại Hoa Kỳ.