Bản tin Quốc tế ngày 12/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Nhiều nước yêu cầu Iran giải thích dấu vết Uranium.

- Hàn Quốc bác tin bán đạn pháo cho Ukraine.

- Nga chính thức rút khỏi thành phố Kherson.