Bản tin Quốc tế ngày 10/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Hoa Kỳ: Bầu cử giữa nhiệm kỳ chưa phân định kết quả rõ ràng.

- Dự trữ khí đốt của EU có thể giảm trong năm tới.

- Canada đầu tư thêm 39 xe bọc thép và vũ khí chống tăng.