Bản tin Quốc tế ngày 08/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Ukraine nhận hệ thống phòng không mới.

- Cận cảnh lễ duyệt hạm đội quốc tế đầu tiên của Nhật Bản sau 20 năm.

- "Bồi thường khí hậu" lần đầu tiên lên bàn nghị sự COP27.

- Ngôi làng Ấn Độ đầu tiên sử dụng điện mặt trời.