Bản tin Quốc tế ngày 01/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Nga không kích nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng tại Ukraine.

- Hải quân Pháp hoạch định chiến lược phát triển tới năm 2025.

- Tổng thống Hoa Kỳ kêu gọi hạ nhiệt giá dầu trong nước.

- Không khí lễ hội Halloween tại các quốc gia trên thế giới.