Bản tin Quốc tế ngày 27/10/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Hoa Kỳ thử nghiệm hợp phần của vũ khí siêu thanh.

- Tân Thủ tướng Anh dự Lễ hội ánh sáng Diwali.