Bản tin Quốc tế ngày 24/10/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Tân Thủ tướng Italia tổ chức cuộc họp nội các đầu tiên.

- Tổng thống Hoa Kỳ kêu gọi tăng tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu.

- Đức cắt giảm kế hoạch tái vũ trang vì lạm phát.