Bản tin Quốc tế ngày 26/10/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Nga chuẩn bị tập trận hạt nhân.

- Ngành công nghiệp UAV của Iran sau gần 50 năm bị cấm vận.

- Bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022 tại Hoa Kỳ vào chặng nước rút.