Bản tin Quốc tế ngày 28/10/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Quốc hội Iraq phê chuẩn chính phủ mới.

- Hàn Quốc: Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

- Hoa Kỳ công bố chiến lược quốc phòng mới.