Bản tin Quốc tế ngày 02/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Anh để ngỏ khả năng tăng chi tiêu quốc phòng.

- Nga không ban hành sắc lệnh chấm dứt động viên một phần.

- Serbia tuyên bố bắn hạ mọi UAV thù địch trong không phận.