Bản tin Quốc tế ngày 06/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Đảng cực hữu ở Pháp có lãnh đạo mới.

- Khai mạc Hội nghị COP27 với những kỳ vọng và thách thức.

- Binh sĩ Ukraine tự chế phòng tắm hơi trên chiến trường.