Bản tin Quốc tế ngày 05/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Trung Quốc cam kết chính sách mở cửa nền kinh tế.

- Động đất mạnh tại Thổ Nhĩ Kỳ.