Bản tin Quốc tế ngày 17/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Israel triển khai súng robot ở bờ Tây.

- Iran đối mặt với loạt cuộc tấn công khủng bố.