Bản tin Quốc tế ngày 13/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Hoa Kỳ triển khai lực lượng tới Ukraine để ngăn chặn tình trạng buôn lậu vũ khí.

- Áp lực nặng nề với các "ngân hàng lương thực" ở Anh.

- Taxi bay lần đầu hoạt động trên bầu trời nước Pháp.