Bản tin Quốc tế ngày 19/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Malaysia tiến hành tổng tuyển cử.

- Hàn Quốc cảnh báo thay đổi quan điểm về sở hữu vũ khí hạt nhân.

- Hoa Kỳ, Nhật Bản tập trận chung.