Bản tin Quốc tế ngày 23/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Nga hạ thủy tàu phá băng hạt nhân mới.

- Hàng không Hoa Kỳ chuẩn bị đón lượng khách cao nhất trong 3 năm.

- Phương Tây sắp áp trần giá dầu Nga.