Bản tin Quốc tế ngày 15/8/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Chuyên cơ của Thủ tướng Nhật Bản được rao bán.

- Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Nhật Bản đối thoại.

- Thủ tướng New Zealand phát động chiến dịch "cứu" đảo Tuvalu.