Bản tin Quốc tế ngày 18/11/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Nhật Bản nâng mức cảnh báo dịch Covid-19.

- OPEC+ hạ dự báo cầu dầu mỏ 2021.

- NATO diễn tập phòng thủ không gian mạng quy mô lớn.

- Vùng xanh của Iraq bị tấn công.