Bản tin Quốc tế ngày 27/02/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Các nước Arab nỗ lực nối lại quan hệ với Syria.

- Saudi Arabia cam kết hỗ trợ Ukraine.

- EU kêu gọi cải cách quy chế tị nạn.