Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 03/07/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Thi đua khen thưởng phải đảm bảo chính xác, khách quan, minh bạch.

- Sư đoàn Phòng không 377 diễn tập sát thực tế chiến đấu.

- Nhiều bệnh viện tại TP.HCM thiếu thuốc điều trị.