Bản tin Trưa ngày 05/02/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sang chiến đấu tại Lữ đoàn 96.

- Tín hiệu khả quan về dịch nCoV tại Trung Quốc .

- Bệnh viện quân đội trên địa bàn Tây Nguyên chủ động phòng dịch.

- Xuất khẩu gạo nhiều triển vọng.